Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi Hakkında

Birincil başlık alanı

Alt satır metni

icon_play

Video
Oynatma düğmesi

0 K
İstatistik
bir
0 K
İstatistik
iki
0 %
İstatistik
üç
0 th
İstatistik
dört

08

TURSAM
Değerleri

Değerler ile ilgili öz metin buraya gelecektir.

Şeffaflık ve güvenilirlik

Turizm sektöründeki tüm paydaşlara açık ve güvenilir bilgi üretmek.

Paylaşımcılık

Üretilen tüm bilginin sistematik olarak paylaşılması ile değer yaratmak.

Öncülük ve Yenilikçilik

Turizm sektöründeki ilerlemeyi ve yenilik eğilimini destekleyecek stratejiler belirleyerek sektöre öncülük etmek.

Sorumluluk

Turizm sektöründeki ilerlemeyi sağlama konusunda sorumluluk üstlenmek ve bu doğrultuda çaba göstermek.

Sürdürülebilirlik

Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı vermek.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmaksızın ve dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, etnik köken, yaş, fiziksel ve zihinsel engel, cinsiyet vb. ayrımı gözetmeksizin faaliyetleri yürütmek.

Bilimsellik ve akılcılık

Tüm faaliyetlerde akılcı düşünce ile bilimsel ölçü ve değerleri göz önüne alarak karar vermek.

Evrensel etik değerlere bağlılık

Tüm faaliyetleri dünyada geçerli kabul edilen etik değerleri gözeterek yürütmek.

Misyon

Güncel ve güvenilir bir bilgi kaynağı.

Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan güncel verileri güvenilir bilgi kaynaklarından elde ederek derlemek,

elde edilen bu veriler ile dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye turizminin küresel anlamda rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak stratejiler geliştirmek, projeler hazırlamak, yürütülen çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve bunların uygulanmasında etkin rol alacak akademi-sektör ve sektörün paydaşları arasında işbirlikleri oluşturmaya öncülük etmektir.

Vizyon

Bölgesel ve küresel ölçekte öncü.

Türkiye turizm sektöründe sürdürülebilir başarıyı sağlayacak yenilikçi fikir ve uygulamaların geliştirileceği;
bu fikir ve uygulamaların hayata geçirilmesi için uygun stratejilerin oluşturulacağı bölgesel ve küresel ölçekte öncü bir strateji ve araştırma merkezi olmak.

Raporlarımıza göz atın

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmış raporları inceleyin

Haberler ve Duyurular

TURSAM tarafından gerçekleştirilmiş önemli gelişmeleri takip edin.

Basın Odası

Haberler ve Duyuruların tümüne göz atın, gelişmeleri kaçırmayın.

fbadge

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi

Türkiye Turzimini Verilerle Güçlendiriyoruz

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi © 2021. Tüm hakları saklıdır. Tolga ALTAŞ tarafından geliştirilmiştir.